Vim 64 bit 9.0.1024

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1024
0e56309d948a4d352f6a92b2b596b1400fff103c0691f350f95f4c042781cc4b
zip