Vim 64 bit 8.2.884

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.884
e58115fd090dbdd1eb62594c8e150cb520fad390c9e1aa610d1edd78911905af
zip