Vim 64 bit 8.2.801

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.801
b78da2246aff0cc789ca540a51e5191b9f5673baadab6521c3fa55bbca6da9e1
zip