Vim 64 bit 8.2.701

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.701
ff3905f47e8ca016a9f3c7934bf281f98297b89a9a728b171955a54cb8070c58
zip