Vim 64 bit 8.2.5171

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5171
044b26e9e86b9b646fa19d26e400addb494309d72dd22484a81e392b742ddf32
zip