Vim 64 bit 8.2.5166

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5166
e6976f5aaacd6d9b1a295848cb96904cde0f3183caca22b06e50f7beca83376c
zip