Vim 64 bit 8.2.5141

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5141
67d63c091b34cae636c10aefdef7963b3e1b58d96e88cba3d7b088f4831c0880
zip