Vim 64 bit 8.2.5056

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5056
a5c802d4ee3fc3dc3b57e8a3312c9a0a0bd0890e62f7a89fb9cf4986195fd035
zip