Vim 64 bit 8.2.5052

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5052
f27d13fb383efd8515ab4ef36aee897694634a17832d017a101d42f026f57893
zip