Vim 64 bit 8.2.5046

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5046
2d738ca899dcd101ef47c8880acad296a7d7fdb0997f4e2a74373328c6ed9123
zip