Vim 64 bit 8.2.5037

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5037
12e8e1623e18b3497c01a5a5801418f0115b7aaa95239e4270c8d7d26b3f5c7c
zip