Vim 64 bit 8.2.5026

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5026
f19c0b9f31c36aa26980a52b1f8a6739463d1ba60e9929a1dd6d1bcfcddc9590
zip