Vim 64 bit 8.2.5018

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5018
df44b4dc33ad84f0669da189469deee5535ad5d4945d9a0a889e5eeefb913a9d
zip