Vim 64 bit 8.2.5014

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5014
d24c759ea3b65fba767b7cae7bac3444b3307f1a718ca2d455045aeba311eac4
zip