Vim 64 bit 8.2.5006

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.5006
54749ff78e66a8b4167f9cb860c29785c853a91a3fd8ae07106dd15e32dfcd02
zip