Vim 64 bit 8.2.4975

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4975
a61b16f8c78c94f00495265b9217a0a98f7ffcf94a4007a890924d6fcbee95cb
zip