Vim 64 bit 8.2.4969

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4969
bd4679dd60f16038035c9b268625cfbbc943c9d391359f69dcd10a16a67c0f74
zip