Vim 64 bit 8.2.4950

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4950
e2c1382e1f729a6ce12c3d7311989a3327ba54104fbbebb47ca959d4c09cab68
zip