Vim 64 bit 8.2.4946

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4946
11d259b037e2f6bcbc1f2ae61cbcd58283338a70f48cc344ee4a441cb92f595c
zip