Vim 64 bit 8.2.4939

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4939
ae5bb99f356cd32e9cba6286b1f1c01fb40b764a44fad9853270ff1bc962543f
zip