Vim 64 bit 8.2.4937

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4937
a5cecd3dc3d8336339f282fc7cb510106c8a5e6c80602c6766bf928618609522
zip