Vim 64 bit 8.2.4929

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4929
d64b1fba80a53554b0e535893fceb7f5f138cf57eecf7e28d1018207159aa872
zip