Vim 64 bit 8.2.4912

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4912
fb814729c77a6179a87d713825864225a1f2ab8f396dc9c52fc7c6674885f606
zip