Vim 64 bit 8.2.488

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.488
71ea667c59c20a0aa1c44fc45c197b7958f48e504d99fb895afd8a6b916b833b
zip