Vim 64 bit 8.2.4868

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4868
08fd8cf83ae4806c76b08e87608a60cc5d7a2a2e72710276e2a5abad6573b3c7
zip