Vim 64 bit 8.2.4860

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4860
ac04f1138ebc6b1128a113a9551f14f21150b77c30a469bce9083741f4051d95
zip