Vim 64 bit 8.2.4853

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4853
d918666a590277b39b756ae26bd85def51033af2938ddbdbdf483c5a0ca07e5b
zip