Vim 64 bit 8.2.4847

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4847
58975889006e265101af526d7c9b64dec4cd298d13deb11b6d98a59914aaea6a
zip