Vim 64 bit 8.2.4835

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4835
33bb52909457091337caef2aeb281d83ea32e81ca18c833711a8d210d92f9abb
zip