Vim 64 bit 8.2.4832

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4832
f72105064a346f9aa346b2ddc8677df002d2617aee4a0cfe88d075719b65a25a
zip