Vim 64 bit 8.2.4815

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4815
36d8804274376ff2bf969d5f9d1d866405829f5086c0c11a84f51338c8a6cfdf
zip