Vim 64 bit 8.2.4779

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4779
82c12cb5b76459a68224531f241545ebf42a7544d2eb4e416e8fdf87ec70fcbd
zip