Vim 64 bit 8.2.4747

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4747
f4065677c60a5c2ddd9bd36b0a528c0c23435ad5bcd65fb2b89b3e37b300a9d3
zip