Vim 64 bit 8.2.4732

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4732
4460f866fdafb1fbcc4b720572485a35d9d3bb41c57d287082307260b759aea8
zip