Vim 64 bit 8.2.4726

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4726
1fa5bc68b3716a591a7b608ab3a5f1dd327ad660a1d6083966ea8d4d617b2c46
zip