Vim 64 bit 8.2.4621

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4621
eef3a8a3a2382c05fcabba28dc3f51d5c55583321e6e30392fb6817b08b56fa7
zip