Vim 64 bit 8.2.4602

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4602
4ecd9338efc07774db8fff6da850e43d31bc1144d8b6c835bdfc064ba4efe273
zip