Vim 64 bit 8.2.4594

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4594
be26cac59b875afd49fb7bb877a701538f8aeb9fb40879c1c9a11242194d2cde
zip