Vim 64 bit 8.2.4586

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4586
11136c1f2e8daafeb4b08741cca6ec22e1ae2aef1e30e116f16ad8458105b4ba
zip