Vim 64 bit 8.2.4583

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4583
df70fa05b53d5f56de9e50eacb724511274a78df59e4f5847fa7b39df6e9c618
zip