Vim 64 bit 8.2.4548

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4548
493167e7b9e61eb9bcf09baff14c3a8146452dfd0fc4922fe6ce0d49625f0a0f
zip