Vim 64 bit 8.2.4529

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4529
b040c720df81cb23e6fbc3a288a89a741706ad18e04228b3078001e7f9b7abfd
zip