Vim 64 bit 8.2.4516

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4516
85d28cd427f689c9cc31f226c5238fe4091b0fc483ee654cdc0f3e3f00df8dcc
zip