Vim 64 bit 8.2.4451

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4451
aa46331829b22f393cf465a3cc7e5e9bd36d79b2b7259969f79f7825a022081e
zip