Vim 64 bit 8.2.4411

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4411
4ec3ff867a06f2465bb1cd3e008f55cc308768879ba85e42421618d18a533af1
zip