Vim 64 bit 8.2.4286

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4286
a454eb9307aeee2ce4ea3e4a6367bdaf7ce1ef9339c270ab6c3600c6b5c9630e
zip