Vim 64 bit 8.2.4277

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4277
26f5dcea226a70be7177e0c28c7497d947140b2c42cfcf991f2e9e1ce6b950be
zip