Vim 64 bit 8.2.4236

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4236
377fb48f14009d9a30836c0d6d5812b6252e4887cededed006450efe736cb313
zip