Vim 64 bit 8.2.4212

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4212
e10b0c8b0822a80ca29e576f94bfc474620118e10f1d6028d88f2dd4849cc173
zip