Vim 64 bit 8.2.4058

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4058
4bc49d2ff05146ab9193f3ac7a133a06a825376e2805cc62e8b000062ce10f3c
zip